SR1504/70mm Hessian Wired Edge Natural
&amp lt p&amp gt Besteleenheid per rol 10mtr&amp lt /p&amp gt
SR1504/32mm Hessian Wired Edge Natural
&amp lt p&amp gt Besteleenheid per rol 10mtr&amp lt /p&amp gt
SR1502/3mm Jutekoord 3mm naturel 20mtr
&amp lt p&amp gt Besteleenheid per rol&amp lt /p&amp gt
SR1504/50mm Hessian Wired Edge Natural
&amp lt p&amp gt Besteleenheid per rol 10mtr&amp lt /p&amp gt
SR1503/70 Juteband 70mm 10mtr
SR1503/50 Juteband 50mm 10mtr
SR1503/32 Juteband 32mm 10mtr