SR1401/LU/25 silver Lurex Ribbon 25mm 20mtr silver
SR1401/LU/25 gold Lurex Ribbon 25mm 20mtr gold
SR1401/16 LU silver Lurex 16mm 20mtr silver
SR1401/12 LU silver Lurex Ribbon 12mm 20mtr silver
SR1401/LU/12 gold Lurex Ribbon 20mtr 12mm gold
SR1401/16 LU gold Lurex 16mm 20mtr gold
SR1401/LU/06 silver Lurex Ribbon 6mm 20mtr silver
SR1401/LU/06 gold Lurex Ribbon 6mm 20mtr gold